Informace

Vytisknout článek

Bezpečná migrace do cloudu v 5 krocích


Seznamte se s naším doporučením, jak zajistit, aby přechod na cloudovou IT infrastrukturu vašeho zákazníka splnil požadované cíle bez zbytečných rizik.

Cloud computing změnil způsob, jakým společnosti provozují a spravují svá datová centra. Výsledkem je, že CIO z celého světa musí neustále vyhodnocovat nikdy nekončící tok nových technologií, podnikových modelů a ekonomických pohybů, které se na ně nepřetržitě valí – blockchain, strojové učení, internet věcí, ekonomika subskribcí/předplatných (The Subscription Economy), autonomní "všechno" a samozřejmě také digitální transformace.

CIO dnes vidí ohromné podnikové příležitosti, které jim poskytuje pokrok v oblasti cloudu, jako jsou například dynamičtější a spolehlivější produkty, efektivnější dodavatelské řetězce, lépe personalizované zákaznické služby a – doufejme – také spokojenější zákazníci.

Na druhé straně zde můžeme vidět významná rizika spojená s cloud computingem, včetně zabezpečení a dohledu nad informacemi. Abyste zajistili, že cloudová IT infrastruktura vašeho zákazníka splní požadované cíle bez zbytečných rizik, zvažte následujících pět kroků jako naše doporučení:

Krok 1: Určete typ cloudu, jaký váš zákazník potřebuje

Aplikace vašeho zákazníka mohou být provozovány ve veřejném, privátním nebo hybridním cloudu. V závislosti na typu dat zákazníka a citlivosti jeho aktiv může být jedna konfigurace vhodnější než ostatní. Náklady a úsilí spojené s migrací budou rovněž různé v závislosti na jednotlivých alternativách. Je velmi důležité, abyste si byli jisti, že cloudová architektura zákazníka bude podporovat potřeby zákazníka, a to ještě předtím, než začnete realizovat migraci do cloudu.

Krok 2: Určete, jak budou aplikace migrovány

Migrace aplikací není vždy tak snadná, jako její pouhé převedení do nového prostředí. Instalovat software a změnit reference k serverům pomocí DNS nebo IP adresy může být relativně snadné, nicméně pro vaše zákazníky může být přínosnější vhodně modifikovat aplikace tak, aby mohly využívat i dalších výhod vyplývajících z vlastností poskytovaných dodavatelem. Promyslete tyto příležitosti pečlivě, protože na jedné straně mohou přinést zákazníkům nové přínosy, na straně druhé ale mohou znamenat rovněž vyšší náklady a delší čas migrace.

Krok 3: Vytvořte prostředí

Jakmile je požadovaná architektura známa, je potřeba pro ni zajistit adekvátní hardwarové a softwarové zdroje. Zajistěte potřebný počet virtuálních strojů s takovými parametry, aby byl poskytován požadovaný výkon. Výběr správné platformy může být zcela zásadní. Instalujte aplikace a všechny softwarové patche.

Krok 4: Proveďte zkušební migraci

Protože přechod na virtuální datové servery představuje velmi významnou změnu, je velmi důležité nové prostředí pečlivě otestovat ještě před jeho využíváním. Většina dodavatelů cloudu bude souhlasit se zkušebním obdobím. Během něj ověřte výkon aplikací ve srovnání s využíváním aplikací provozovaných v lokálních datových centrech. Vyhodnocujte jak aplikační metriky (např. zpracování transakcí), tak metriky datového centra (např. rychlost přidávání dalších serverů).

Krok 5: Dokončete přechod

Pokud zkušební období skončilo úspěchem, dokončete přechod do cloudu. V případě, že jste dosud převedli do cloudu pouze část aplikačních dat nebo funkcí, je nyní ten správný čas dokončit přechod v plném rozsahu. Nevyužité lokální servery mohou být odstaveny nebo využity pro jiné účely. V závislosti na rozsahu migrace mohou v jistých případech vaši zákazníci svá stará datová centra zcela uzavřít.

Komplexní přechod do cloudu vyžaduje expertní asistenci

Komplexnost migrace kriticky důležitých aplikací do cloudu vyžaduje expertízu v oblasti systémové integrace, kterou vám může poskytnout Cloud Value Add Distributor (CVAD). Právě takovým distributorem Arrow je. Nabízí v oblasti cloudu plné spektrum služeb od analytických , licenčních, přes technické až po provoz a správu prostředí. Díky svému globálnímu působení a svým zkušenostem v oblasti cloudu vám můžeme pomoci s ověřenými řešeními, která splní požadavky všech vašich zákazníků v oblasti cloud computingu.


Kontakt pro více informací


Jakub Müller
Business Development Manager

+420 720 759 743

jakub.muller@arrow.com


Jiří Bednář, 15. listopadu 2018