Informace

Vytisknout článek

Využití řešení Splunk v oblasti podnikových analytik


Jak mohou podniky využít svá strojová data pro získání cenných informací v reálném čase? Řešení Splunk jim umožní získat nové pohledy na podnikové činnosti díky kombinaci strojových dat a strukturovaných datových zdrojů, analyzovat strojová data pro identifikaci charakteristických vzorů a trendů pro lepší rozhodování nebo vhodně doplnit stávající BI nástroje a další technologie pro oblast big data.

Současný svět je chaotický – a podobně na tom jsou i firemní data. Spoléhají-li firmy u svých podnikových analytik pouze na strukturovaná data, ztrácejí pravděpodobně celkový obrázek o situaci.

Díky řešení Splunk mohou získat unikátní příležitost vylepšení produktů, práce se zákazníky a podnikových procesů – tím, že rozšíří rozsah podnikových analytik o získávání dat z nových zdrojů, jaké představují například strojová data. Tato strojově generovaná data jim mohou přinést v reálném čase řadu cenných informací, a poskytnout jim tak významnou strategickou výhodu.

Software Splunku analyzuje, vizualizuje a monitoruje strojová data z jakýchkoli zdrojů – aplikací, mobilních zařízení a serverů – a poskytuje tak náhled na IT a podnikové procesy jak místně, tak i v cloudu. Využití těchto náhledů vedoucími pracovníky, prodejními a marketingovými pracovníky nebo týmy zákaznické podpory může pomoci transformovat organizaci do pozice tržního lídra.V jakých oblastech lze řešení Splunk využít pro rozšíření podnikových analytik?
  • Analýzy podnikových procesů. Organizace získají komplexní pohled v reálném čase například na obchodní transakce ve finančních institucích, na uplatňování nároků ve zdravotnictví nebo na správu životního cyklu objednávek v maloobchodě. Jejich pracovní postupy mohou být optimalizovány díky identifikaci problémových míst. Díky komplexnímu náhledu na transakce a identifikaci problémových kroků mohou lépe uspokojit zákazníka a zlepšit své obchodní výsledky, operativně provádět nápravu a usnadnit si dodržování souladu s předpisy.
  • Analýzy činností zákazníků. Podniky mohou měřit a analyzovat chování svých zákazníků, snažit se jim lépe porozumět a identifikovat nové příležitosti. Mohou rovněž zjistit klíčové faktory týkající se způsobu práce zákazníků s jejich aplikacemi a následně identifikovat nové možnosti, jak vylepšit odezvu aplikací s cílem lepšího uspokojení zákazníků, vylepšení konverze a zvýšení tržeb.
  • Analýzy produktů. Podniky mohou analyzovat vlastnosti produktů, jejich přijímání trhem, využívání a efektivitu. Mohou získat v reálném čase náhledy na využívání funkcí webových a mobilních produktů, aby si učinily podrobnější představu o chování zákazníků, identifikovat v reálném čase problémová místa a vytipovat oblasti ke zlepšení. Tyto analýzy rovněž vylepšují možnosti inovací produktů a poskytují lepší přehled o zapojení uživatelů a způsobech jejich akvizice.
  • Analýzy digitálního marketingu. Organizace získají v reálném čase náhledy na marketingové kampaně, zapojení uživatelů a nákupní konverzi napříč více kanály. Mohou provádět segmentaci zákazníků, měřit efektivitu marketingových kampaní, optimalizovat marketingové postupy, vylepšit SEO či zvýšit zapojení uživatelů a efektivitu marketingových kampaní.
Možnosti využití řešení Splunk v dalších oblastech najdete na našem webu na stránce s články věnovanými Splunku.


Potřebujete více informací?

Kontaktujte náš tým pro řešení Splunk.


Jiří Bednář, 16. září 2018