Informace

Vytisknout článek

Splunk for Industrial IoT: využijte data z internetu věcí


Splunk uvedl na trh první řešení, které pomáhá podnikům snižovat náklady a zvyšovat výkon díky zpracování dat ze zařízení připojených do internetu věcí.

Splunk uvedl na trh řešení Splunk for Industrial IoT, své první řešení pro internet věcí. Splunk for Industrial IoT kombinuje možnosti řešení Splunk Enterprise, Splunk Machine Learning Toolkit a Splunk Industrial Asset Intelligence (IAI) pro získání jednoduchého pohledu na komplexní průmyslová data, který pomáhá průmyslovým podnikům minimalizovat odstávky, proaktivně reagovat a šetřit peníze.

Rýchlá globální digitalizace podnikání vede organizace v každém vertikálním odvětví k využívání technologií, které řeší jejich nejdůležitější výzvy prostřednictvím sběru, zpracování a analýz strojových dat. Splunk svým novým řešením staví na svých úspěších v oblasti IT a bezpečnosti. Splunk for Industrial IoT poskytuje provozně-technologickým týmům a organizacím působícím v odvětvích výroby, těžkého průmyslu, utilit, dopravy a dalších přínosy vyplývající z možností snadného monitorování, optimalizace a zabezpeční průmyslových aplikací, dat a dalších aktiv.Splunk for Industrial IoT přináší zákazníkům ověřené přínosy řešení Splunk Enterprise, jako jsou datové analýzy a zprávy založené za strojovém učení, v kombinaci s novými možnostmi navrženými specificky pro pomoc při řešení problémů průmyslových podniků, jako jsou například neplánované odstávky. Splunk Industrial IoT zahrnuje rovněž následující:
  • Bezpečnost a zajištění shody pro průmyslové řídicí systémy (ICS). Splunk for Industrial IoT pomáhá zabezpečit ICS systémy před vznikajícími i trvalými kybernetickými hrozbami a umožňuje provozně-technologickým týmům využívat bezpečnostní přístup založený na analytikách.
  • Pokročilé monitorování a diagnostika. Průmyslové podniky se snaží ve stále vyšší míře využívat data ze svých senzorů a strojů pro zlepšení monitorování a diagnostiku svých aktiv, jako jsou například turbíny, čerpadla nebo kompresory. Splunk for Industrial IoT poskytuje zákazníkům v reálném čase náhled na kondici těchto aktiv prostřednictvím jejich monitorování, výstrah a diagnostiky, a to napříč řadou různých datových zdrojů. Splunk for Industrial IoT rovněž pomáhá monitorovat provoz a dostupnost systémů ICS a SCADA, distribuovaných řídicích systémů a softwaru pro kontrolu provozních procesů.
  • Připravené modely strojového učení pro průmyslový internet věcí. Provozní odstávky mohou stát organizace desítky miliónů dolarů ročně. Díky Splunk Machine Learning Toolkitu může Splunk for Industrial IoT poskytnout zákazníkům možnost aplikovat ověřené algoritmy pro predikci, detekci anomálií, klastrování a prognózování, což pomáhá včas identifikovat prvotní příznaky problémů a předpovídat odstávky ICS a dalších důležitých systémů.
Řešení Splunk for Industrial IoT je zákazníkům dostupné od 30. října 2018.


Potřebujete více informací?

Kontaktujte náš tým pro řešení Splunk.


Jiří Bednář, 15. listopadu 2018