Informace

Vytisknout článek

Prodloužení aktualizací zabezpečení po ukončení podpory pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2


Podpora pro SQL Server 2008 a 2008 R2 skončí 9. července 2019, podpora pro Windows Server 2008 a 2008 R2 skončí 14. ledna 2020. V článku vám nabídneme dvě možnosti, jak ochránit aplikace a data, jestliže do těchto termínů nelze z jakýchkoli důvodů provést upgrade na aktuální verze.

Pokud používáte Windows Server nebo SQL Server 2008 nebo 2008 R2, u těchto verzí se blíží konec jejich životního cyklu podpory. Pro každou verzi je dostupná technická podpora po dobu minimálně 10 let (5 let hlavní fáze technické podpory a 5 let technické podpory v prodloužené fázi), včetně pravidelných aktualizací zabezpečení. Ukončení podpory znamená konec aktualizací zabezpečení, což může způsobit problémy v oblasti zabezpečení a dodržování předpisů a ohrozit firemní aplikace i podnikání. Doporučujeme upgradovat na aktuální verze, které poskytují nejpokročilejší zabezpečení, výkon a inovace. Pro zákazníky, kteří před tímto termínem nezvládnou vše upgradovat, jsou k dispozici nové možnosti, jak během přípravy na upgrade ochránit aplikace a data.

Možnost 1 - Migrace vašich aplikačních úloh do Azure

Používání aktuálních verzí softwaru vám poskytuje přínosy v podobě nejnovějšího zabezpečení, vyššího výkonu a inovativních funkcí a zpřístupňuje vám také pravidelné aktualizace zabezpečení.

Pokud nemůžete před termínem ukončení podpory upgradovat na nejnovější verzi, můžete své aplikační úlohy přesunout do Azure a získat tak bez dalších poplatků prodloužení aktualizací zabezpečení na tři roky.

Získáte tyto výhody:
  • Více času na provedení modernizace tak, jak vám bude vyhovovat
  • Integrované zabezpečení, které Azure nabízí, a navíc více než 70 certifikací dokládajících soulad s různými standardy
S využitím svých stávajících licencí na Windows Server a SQL Server můžete ušetřit za službu Azure Virtual Machines a spravovanou instanci služby Azure SQL Database v programu Azure Hybrid Benefit.

Možnost 2 - Zabezpečení místního prostředí, plánování hybridního nasazení

Pokud své místní servery nemůžete před termínem ukončení podpory upgradovat, jistotu a klid vám poskytne zakoupení prodloužení aktualizací zabezpečení pro vaše servery, které používají Windows Server nebo SQL Server 2008 a 2008 R2.
  • Získáte tak více času na dokončení procesu upgradu.
  • Můžete upgradovat na operační systém a datovou platformu, které jsou navrženy speciálně pro scénáře hybridního datacentra: edice Windows Server 2016
  • a SQL Server 2017.
  • Zákazníci si mohou koupit prodloužení aktualizací zabezpečení na tři roky po ukončení podpory. Podmínkou pro využití této nabídky je aktivní pokrytí
  • v programu Software Assurance nebo licence na předplatné v programu Enterprise Agreement.
  • Zákazníci platí jen za servery, pro které potřebují získat pokrytí na jeden rok, což jim umožňuje snižovat náklady s tím, jak budou servery postupně upgradovat.
Materiály společnosti Microsoft

K podrobnější informace k výše uvedenému tématu naleznete rovněž v těchto materiálech Microsoftu:
Jak začít

Začněte plánovat s využitím této sady online materiálů:
www.microsoft.com/2008-eos

Odpovědi na své otázky získáte v dokumentu s nejčastějšími dotazy zákazníků.


Zpracováno podle materiálů společnosti Microsoft.


Jiří Bednář, 13. března 2019